ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

 

MADDE 2 - TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Satıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi

:

SATICI’ya ait www.fonfique.com adlı internet sitesini,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Adresi

:

Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon

:

0232 421 72 02

E- Posta

:

bonvivantizmir@gmail.com.tr

Mersis No:

:

0614060790700002

 

 

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

5.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

 

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

5.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hem hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıda yer almaktadır.

 

5.4. Hizmete her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler SATICI tarafından ödenecektir.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

  Fatura Şekli

 :

Alıcıya Teslim

 

6.1. Tüm etkinlik bilet satışları kesindir. ALICI’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (h) bendine “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: - Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.” istinaden satın alınan biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Satılan etkinlik bileti sipariş kodunun herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda para iadesi yapılmayacaktır.