Üyelerimiz imzalamış oldukları ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nden doğan haklarını, her ne sebeple olursa olsun bir başkasına devredememekte, kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak bir başkasına kullandıramamaktadır.