ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

 

MADDE 2 - TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Satıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi

:

SATICI’ya ait www.fonfique.com adlı internet sitesini,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

Unvanı

:

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Adresi

:

Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon

:

0232 421 72 02

E- Posta

:

info@bonvivant.com.tr

Mersis No:

:

0614060790700002

 

MADDE 4 - ALICI BİLGİLERİ

 

Adı - Soyadı - Unvanı

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

 

VKN

:

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

5.1. Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

 

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

5.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hem hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıda yer almaktadır.

 

5.4. Hizmete ilişkin her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler HİZMET SAĞLAYICI tarafından ödenecektir.

 

Hizmetin Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

Alıcının Adı Soyadı

:

 

Fatura Adresi

 :

 

 Sipariş Tarihi

 :

 

 Fatura Şekli

 :

Alıcıya Teslim

MADDE 6 - İPTAL VE İADE HAKKI

 

6.1. ALICI, herhangi bir nedenle kiralama işleminden vazgeçerse; öncelikle ALICI’nın organizasyon talebi ile ilgili olarak HİZMET SAĞLAYICI’nın iptal tarihine kadar yapmış olduğu masraf ve giderler ile yapmayı taahhüt altına girdiği ödemeleri satış fiyatından düşüldükten sonra aşağıda belirtilen süreye bağlı oranlarda kesinti yapılarak kalan miktar 14 (ondört) işgünü içerisinde ALICI’ya iade edilir. 

 

  1. Organizasyon tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar yapılan iptal başvurularında satış fiyatını tamamı,
  2. Organizasyon tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar yapılan iptal başvurularında satış fiyatının %50 (Yüzde elli)’ si,
  3. Organizasyon tarihinden 72 (yetmişiki) saat öncesine kadar yapılan iptal başvurularında satış fiyatını %25 (Yüzde yirmibeş)’ i ALICI’ya iade edilir.
  4. Organizasyon tarihine 72 (yetmişiki) saatten daha az süre kalan başvurularda ise satış fiyatı iade edilmez.