MELEK GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“BonVivant” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 

 

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Bonvivant adlı internet sitesini ziyaret etmeniz halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

 

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi vb. )

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, Şirket’in tabi olduğu olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilecencektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

 

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Bonvivant adlı internet sitesine üye olunması / kayıt olunması halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

 

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

 

Kimlik (Ad-Soyad)

İletişim (Telefon Numarası, Email)

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi, Şifre Bilgisi, vb.)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

●               KVK Kanunu’nun 5/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; açık rıza vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi; ürün ve/veya hizmetlerimizin tanıtımı, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklamak için veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

●         KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

●         KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

●         KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

 

 

Kişisel verileriniz, Şirkete ait Bonvivant adlı internet sitesinde alışveriş yapmanız halinde aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

 

Kimlik (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi)

İletişim (Adres, Telefon Numarası, Email)

Müşteri İşlem (Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Ürün Bilgileri)

Mesleki Deneyim (Meslek Bilgisi)

İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi, Şifre Bilgisi, vb.)

Diğer (İmza)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

●               KVK Kanunu’nun 5/1. maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; açık rıza vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi; ürün ve/veya hizmetlerimizin tanıtımı, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklamak için veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin tarafınıza ve üçüncü kişilere ulaştırılması amacıyla kargo firmalarına; ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hizmet alınan ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile mali müşavir/muhasebe firmalarına aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına; elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan hizmet sağlayıcılarına ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

 

 

 

 

4- SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

 

Kimlik (Ad-Soyad)

İletişim (Adres, Telefon Numarası)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; müşteri memnuniyetinin sağlanması ve kalite standartları süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ticari güvenliğin sağlanması, bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklamak için veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.

●                

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin tarafınıza ve üçüncü kişilere ulaştırılması amacıyla kargo firmalarına; ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hizmet alınan ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile mali müşavir/muhasebe firmalarına aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.

●               KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanma amaçlarıyla muhasebe programlarına; elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan hizmet sağlayıcılarına ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından fiziki ortamda ve/veya elektronik ortamda formlar vasıtasıyla bizzat sizlerden veya 3. kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak:

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

 

Adres: Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon: 0232 421 72 02

Email: bonvivantizmir@gmail.com.tr

KEP Adresi: melekgayrimenkul@hs01.kep.tr